ד"ר גפן נועה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרסומים מדעיים

 
מחקרים מדעיים של ד"ר גפן נועה אשר פורסמו בעיתונות הרפואית המובילה בארץ ובעולם:
 
 • Noa Geffen
  EGS 2014- Glaucoma: Terminology and Clinical Guidelines
  Harefua update. Eyes. May 2015;6-8.
 • Ton Y, Assia EI, Geffen N.
  performing accurate CO2 laser-assisted sclerectomy surgery (CLASS). Experts Review of Ophthalmology. In press.
 • Meshi A, Goldenberg D, Armarnik S, Segal O, Geffen N .
  Systematic review of macular ganglion cell complex analysis using spectral domain optical coherence tomography for glaucoma assessment.
  World journal of ophthalmology, 2015: vol 5(2):86-98.
 • Segal O, Mimouni M, Nemet AY, Segev F, Geffen N , Nesher R. The Effects of the Frequency of the Initial Treatment with Intravitreal Bevacizumab on Macular Volume and Visual Acuity.
  J Ocul Pharmacol Ther. 2015 Apr 8. [Epub ahead of print]
 • Mimouni M, Geffen N,Rosen E, Segev F.
  The effect of gatifloxacin 0.3% or moxifloxacin 0.5% on corneal healing, ocular tolerability and toxicity following pterygium surgery.
  Cutan Ocul Toxicol. 2015 Jan 19:1-5. [Epub ahead of print]
 • Nesher R; Israel Glaucoma Screening Group. (Applebaum E, Arodi A, Avidar A, Barkana Y, Beiran I, Bracha Z, Burgansky Z, Cotlear D, Dafna O, Drori L, ElNaddaf H, Epstein E, Garzozi H, Gawi H, Geffen N, Glovinsky Y, Hadayer A, Jubran R, Kalev-Landoy M, Kaniezer B, Kratz A, Kurtz S, Matanes M, Mazover A, Mazzawi N, Naveh L, Nesher R, Neuman H, Pedut T, Pikel Y, Rachmiel R, Rath E, Robinson A, Segev E, Shemesh G, Shoham N, Silverston B, Tam G, Tessler Z, Tiosano B, Vidan A, Vishinevski I, Zalish M, Zarfati D, Zorani Y.)
  Prevalence of increased intraocular pressure and optic disk cupping: multicenter glaucoma screening in Israel during the 2009 and 2010 World Glaucoma Weeks.
  Isr Med Assoc J. 2014 Aug;16(8):483-6.
 • Harris A, Siesky B, Januleviciene I, Tobe LA, Zore M, Amireskandari A, Geffen N, Wirostko B. Authors' response to Connor and Fraser: “Generic Medications in Ophthalmology”. Br J Ophthalmol. 2013 Jun;97(6):795-6. doi: 10.1136/bjophthalmol-2013-303307. Epub 2013 Mar 15.
 • Noa Geffen
  Angle closure glaucoma from a different point of view.
  Israeli Journal of Eye Update, 2012 Dec (19):28-31
 • Geffen N , Assia EI, Melamed S. Laser-assisted techniques for penetrating and nonpenetrating glaucoma surgery.
  Dev Ophthalmol. 2012;50:96-108. doi: 10.1159/000334781. Epub 2012 Apr 17. Review
 • Noa Geffen, Yvonne M Buys, Michael Smith, Ayako Anraku, Tariq Alasbali, Ronny Rachmiel, Graham E Trope.
  Conjunctival Complications Related to Ahmed Glaucoma Valve Insertion”.
  Journal of Glaucoma. 2012 Oct 10.
 • Noa Geffen, Yokrat Ton, Joshua Degani, Ehud I. Assia CO2 Laser-Assisted Sclerectomy Surgery (CLASS) Part II: Multicenter Clinical Preliminary Study.
  Journal of Glaucoma. 2012 March 21(3):193-8.
 • Yokrat Ton, Noa Geffen, Dvora Kidron, Joshua Degani, Ehud I. Assia CO2 Laser-Assisted Sclerectomy Surgery (CLASS) Part I: Concept and experimental models.
  Journal of Glaucoma. 2012 Feb 21(2):135-40.
 • Buys YM, Alasbali T, Jin YP, Smith M, Gouws P, Geffen N , Flanagan JG, Shapiro CM, Trope GE.
  Effect of Sleeping in a Head up Position on Intraocular Pressure in Glaucoma Patients.
  Ophthalmology. 2010 Jul;117(7):1348-51
 • Noa Geffen
  Target pressure in glaucoma.
  Israeli Journal of Eye Update, 2010 March (11)
 • Geffen N, Trope GE, Alasbali T, Salonen D, Crowley AP, Buys YM.
  Is the ExPRESS Glaucoma Shunt Magnetic Resonance Imaging Safe?
  Journal of Glaucoma. 2010 Feb;19(2):116-8.
 • Michael Smith, Noa Geffen, Tariq Alasbali, Yvonne M Buys, Graham E Trope.
  Digital Ocular Massage for Hypertensive Phase after Ahmed Valve Surgery.
  Journal of Glaucoma, 2010 Jan; 19(1):11-14
 • Michael Smith, Noa Geffen, Tariq Alasbali, Rony Rachmiel, Yvonne M Buys, Graham E Trope.
  Outcome of Ahmed Valve implantation when pre-operative IOP less than 21mmHg.
  Journal of Glaucoma, 2009 Dec; 18(9): 674-678
 • Geffen N, Norman G, Kheradiya NS, Assia EI.
  Chlorhexidine gluconate 0.02% as adjunct to primary treatment for corneal bacterial ulcers.
  Isr Med Assoc J. 2009 Nov;11(11):664-8.
 • Briscoe D, Geffen N, Assia EI, Yaffe D.
  Determining size and characteristics of metal intraocular foreign bodies using helical CT scan.
  Eur J Ophthalmol. 2009 Sep- Oct; 19(5) 861-5.
 • Noa Geffen, Monica M Carrillo, Yaping Jin, Graham E Trope, Yvonne M Buys.
  Effect of local anesthesia on trabeculectomy success".
  Journal of Glaucoma. 2008 Dec;17(8):658-61
 • Noa Geffen, MD, Moris Topaz, MD, Lilly Kredy-Farhan, PhD, Irina S. Barequet, MD,Nahid Farzam, Ehud I. Assia, MD, Naphtali Savion, PhD.
  Phacoemulsification-induced injury in corneal endothelial cells mediated by apoptosis: In vitro model.
  J Cataract Refract Surg Dec 2008; 34:2146–2152
 • Alasbali T, Smith M, Geffen N, Trope GE, Flanagan JG, Jin Y, Buys YM
  Discrepancy between Results and Abstract Conclusions in Industry- vs
  No industry-Funded Studies Comparing Topical Prostaglandins.
  Am J Ophthalmol. Aug 2008.
 • Ton Y, Kleinman G, Zalish M, Geffen N, Assia E Non Penetration Deep Sclerectomy with CO2 Laser
  Israeli Journal of Eye Update. 2008 Mar;(5):36-37
 • Pras E, Mahler O, Kumar U, Frydman M, Geffen N, Pras E, Hejtmanicik JF.
  A new locus for autosomal dominant posterior polar cataract in Moroccan Jews maps to chromosome 14q22-23.
  J Med Genet. 2006 Oct;43(10):e50.
 • Pras E, Levy-Nissenbaum E, Bakhan T, Lahat H, Assia E, Geffen N, Frydman M, Goldman B, Pras E
  A missense mutation in the LIM2 gene is associated with autosomal recessive presenile cataract in an inbred Iraqi Jewish family.
  Am J Hum Genet.. 2002 May;70(5):1363-7.
 • Segev F, Jaeger Roshu S, Geffen N, Assia EI,Combined Mitomycin C application and free flap conjunctival autograft in pterygium surgery. Cornea October 2003 vol 22(7):598-603.
 
 

פרקים שד"ר גפן נועה כתבה בספרי הרפואה אשר התפרסמו בהוצאות בינלאומיות:

 
 • Noa Geffen, Giovanna Guidoboni, Sharon Armarnik, Anahita Amireskandari, Alon Harris.
  “Relative Roles of Risk Factors in the Evaluation of a Glaucoma Suspect: Clinical Perspective and Mathematical Modeling”.
  In Ed-in-chief: Jesús Jiménez-Román, MD, Vital Paulino Costa. Glaucoma Suspect Bookk: The frontier. Elsevier. 2015:82-106.
 • Noa Geffen
  Glaucoma disease: Pathophysiology, risk factors and clinical perspectives
  In Ed-in -chief: P. Causin, G. Guidoboni, R. Sacco. A. Harris.
  Integrated Multidisciplinary Approaches in the Study and Care of the Human Eye. Kugler Publications 2014;117-124.
 • Noa Geffen, Dafna Goldenberg, Ehud I. Assia. “Optical Coherence Tomography and Glaucoma”. In: Ashok Garg, Ed-in-chief, Jorge L Alio, Lalit Verma, (Eds). Anterior& Posterior OCT. Current Technology & Future Applications. JAYPEE, 2013;15:123-148.
 • Noa Geffen, Yokrat Ton, Ehud I Assia.
  “CO2 Laser Assisted Sclerectomy Surgery (CLASS) for Open Angle Glaucoma Treatment.
  In Shaarawy & Sherwood & Hitchings & Crowston. (Eds). Spotlight 4, Glaucoma. 2nd edn. 2013;97-13. Elsevieir India
 • Noa Geffen, Ehud I. Assia, Shlomo Melamed. Review: “Laser-assisted techniques for penetrating and non-penetrating glaucoma surgery”. In Bettin P, Khaw PT (eds): Glaucoma Surgery. Dev Ophthalmol. Basel, Karger, 2012;50:96–108. www.karger.com/deoph